Kan Analizi

HEMOTOLOJİK TESTLER
Laboratuar ünitemizde IDEXX QBC Hemogram Cihazı kullanılmaktadır. Bu cihaz ile dostlarınızın
tam kan sayımı kısa sürede yapılmaktadır. Kan hastalıkları ve enfeksiyon tablosu, Check-Up,
anestezi öncesi ve acil vakalarda tam kan sayımı teşhisi kesinleştirip tedaviyi yönlendirmede
büyük önem taşımaktadır.

 • IDEXX VetAutoread™ Hematology Analyzer
 • Ölçülen Parametreler
 • Hematokrit
 • Hemoglobin
 • MCHC
 • WBC
 • Total Granülosit
 • Eozinofil
 • Nötrofil
 • Total Lenfosit/Monosit
 • Platelet
 • Retikü