Biyokimyasal testler

Biyokimyasal testler için IDEXX Vet Test 8008 cihazı kullanılmaktadır. Kan serumu ya da plazma ile çalışan bu cihaz ile kısa sürede güvenilir sonuçlar elde edilmektedir. Karaciğer, böbrek, kalp gibi organlara spesifik parametrelerin yanı sıra gastro-intestinal sistem, endokrin( hormonal ) sistem, kas ve iskelet sistemi ve lipit metabolizmasına özgü parametrelere bakılarak organ ve sistemlerin işleyişi ve durumu hakkında bilgi edinilmektedir. Bu sonuçlara göre gerekli görülen tedavi kliniğimizde yapılmaktadır..

Pankreas sağlığını izlemek ve karaciğer hastalıklarının bazı türlerini ayırt etmek istediğiniz hastalarınızın minimum veri tabanını oluşturmak için bu profili kullanın.ALB, ALKP, ALT, AMYL, BUN, Ca, CREA, GGT, GLU, LIPA, TBIL, TP, GLOB

Yaşlı ve hasta hayvanlara yaptığınız sağlık taramaları ayrıca hasta hayvanların değerlendirilmesi için bu profili kullanınız.ALB, ALKP, ALT, AMYL, BUN, Ca, CHOL, CREA, GLOB, GLU, PHOS, TBIL, TP

Bu kullanışlı 6 parametrelik panel ile hastanıza uygulayacağınız anestezi güvenilirliğini test ediniz. ALKP, ALT, BUN, CREA, GLU, TP

Five targeted tests recommended for monitoring patients receiving NSAID therapy.ALKP, ALT, AST, BUN, CREA

Bu paket içerisinde at için ihtiyaç duyacağınız bütün testler mevcuttur.

Kuş türleri için geniş yelpazede hazırlanmış bu profilde tüm profili veya yalnızca ihtiyacınız olan tek slaytları kullanabilirsiniz. ALB, AST, Ca, GLOB, GLU, TP, URIC

Hastanız azotemik hale gelmeden proteinüriyi saptayıp rakamsal olarak değerlendirip böbrek hastalıklarının erken tanısını koyunuz. (Urine P:C Ratio Hazırlama Kiti ile kullanılmalıdır.) UCRE, UPRO

Kapsamlı bir kalite kontrol prosedürü için 4 aylık ihtiyacınızı karşılar.