Agız ve Diş Saglığı

Kliniğimizde rutin olarak kontrol ettiğimiz ağız boşluğu ve dişlerin muayenesi sonucunda saptadığımız anormalliklere (ağız mukozasının enfeksiyonları, diş çürükleri, diş taşları vb. ) karşı tedavi, operatif müdahale ve koruyucu hizmetlerimiz mevcuttur. Hastalarımıza Kavitron cihazımız ile rutin olarak diş taşı temizliği programı uygulamaktayız